COSTA  VILA

Técnica Mixta, oli i col·lage

costavila.blogspot.com

Contacte i més informació :   Enric  Puigsegur Tels  653 455 315 - 972 24 01 27

Videomuntatge amb B.S.O.  - Chanel YOUTUBE Enric Puigsegur

https://www.youtube.com/user/indikamusica/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1

https://www.youtube.com/watch?v=hxZb4-oUkBw

PORTAL DE ARTE CONTEMPORÀNEO - CATALUNYA - ESPAÑA Y AMÉRICA DEL SUR
         https://www.arteinformado.com/agenda/f/costa-vila-196010